May mga problema sa pagpapadala? Huwag mabahala sapagkat simula ngayong Hunyo 2020, ang Daily Overland Freight Forwarder ay muling aarangkada na Mayroon ka bang mga katanungan? Haka-haka sa aming mga serbisyo? Hayaan niyo ang aming team na may kaukulang kaalaman sa pagpapadala ng inyong mga kargamento ang tumulong sa inyo. Mangyaring malaman kung papaano? Padalhan niyo kami ng mensahe gamit ang aming Facebook page https://www.facebook.com/dailyoverland/

Madali natin itong magawa gaya ng A-B-C

Mga tao tao ay pumupunta sa amin at sa kanilang pagpunta, ginagawa din namin ang aming taos-pusong diskarte para makasiguro na ang bawat customer ay ma-accomodate.

A -Tulad ng Aming lubos naming pagpapahalaga sa iyong oras para makapagpadala sa amin, lubos naming hinihikayat kayo na magpunta at magbisita sa aming Manila Branch ng 08:30 AM hanggang 10:00 AM para maiwasang ang abala pagdating ng 10:00 AM hangang maghapon

B - mag-Book online gamit ang website https://dailyoverland.com or DOFF(Online Booking) Mobile App at para makakuha ng prayoridad na pila para sa mabilisang proseso ng iyong ipapadala

C - i-Check ang pagkakabalot nag iyong ipapadala. Ito ay iyong responsibilidad na masiguro ang iyong ipapadala ay maayos na pagkakabalot, partikular sa mga mababasagin at mahalagang bagay na dadalhin sa paglalakbay para maiwasan ang pinsala. Huwag kalimutan ilagay ang importanteng detalye (Pangalan ng shipper at consignee, at kanilang address at contact) sa iyong package bago ito ipadala sa aming branches. Katanungan? Gusto mong malaman pa ang aming serbisyo? Hayaan mong ang aming team na may real time na kaalaman sa ipapadalang produkto para makatulong saiyo.

Facebook : https://www.facebook.com/dailyoverland

Website : https://dailyoverland.com

Upang aming maisakatuparan at mabigyan ng pansin ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa pagpapadala-mayroon kaming itinayong sampung (10) branches na sumasaklaw mula Kamaynilaan patungong Kabikulan. Ano pang hinihintay ninyo? Punta na sa aming pinakamalapit na Daily Overland Freight Forwarder branch. Narito ang kanilang mga lokasyon at talaan ng kanilang mga pagbubukas.

Ang Daily Overland Freight Forwarder ay mayroong iba't-ibang natatanging mga serbisyo tulad ng pagbobook online, mainam na pagtanggap at pagpasok ng inyong kargamento sa aming trak, pagpipickup at maingat na paghatid ng mga ito. Aming ikinalulugod na ikaw ay aming tutulungan at patuloy naming tutugunan ang inyong mga pangangailangan sa pagpapadala-kahit ano man ang mga ito, saktong-sakto sa inyong mga inaasahan.

Dapat nating isaalang-alang na responsibilidad ng Shipper o ng Nagpapadala na tiyakin na ang mga kargamento, lalo na ang mga mababasagin, ay makakarating sa kanilang mga destinasyon na nasa mabuting kalagayan. Kailangang siguraduhin na ang mga kargamento ay nakabalot ng maayos upang hindi ito magalusan o magasgasan. Ops, huwag kalimutan na markahan ng mga importanteng detalye tulad ng pangalan ng Shipper o ng Nagpapadala, pangalan ng Consignee o ng Padadalhan, ang kanilang address at contact details, bago ipadala ang mga kargamento sa aming mga branches.

Kung mayroon kang representante na tatanggap ng inyong mga kargamento, mas mainam na siguraduhin na ang inyong representante ay may dala at may maipapakitang:

 1. Authorization letter mula sa Consignee
 2. Government issued ID ng Consignee
 3. Government issued ID ng Representante

Inilalaan namin ang pagpapasiya kung tatanggapin o tatanggihan ang awtorisasyon kung kinakailangan.

Para malaman kung ilan ang gagastusin niyo sa pagpapadala, ito ay nakadepende sa sukat at timbang ng inyong mga kargamento.

Upang aming gawan at kayo'y mabigyan ng Formal Quotation, mangyari sana na inyong punan ng mga importanteng detalye na sumusunod:

 • Pangalan ng shipper:
 • Ang kanyang address:
 • Ang kanyang Contact #:
 • Pangalan ng consignee:
 • Ang kanyang Address:
 • Ang kanyang Contact #:
 • Destinasyon:
 • Nilalaman:
 • Uri ng Kargamento:
 • Bilang ng piraso:
 • Bigat kada piraso:
 • Mga Dimensyon (LxWxH in cm) kada piraso:
 • Pick-up ba o deliver?

Pwede niyong ipadala ang mga nabanggit na detalye dito sa aming Facebook page https://www.facebook.com/dailyoverland/.

Huwag mangamba. Wala tayong tinatago na iba pang bayarin.

This is a great question as it's the shipper's responsibility to ensure that items, especially fragile and valuable ones, will carry out their journey damage free. Make sure that your cargoes are properly packed and wrapped to make it free from dents and scratches. Oh but don't forget to write off the important details and labels such as Shipper's and Consignee's Names, their addresses and contact details before you send your packages to our branches.

 1. Bumisita sa official website https://www.dailyoverland.com/

 2. i-click "Accept" na nasa parteng kaliwang-ibaba para sa data privacy policy

 3. i-click "CUSTOMER LOGIN" na nasa kanang-itaas na iyong page, piliin kung "With Account" o "Guest"

 4. Ang log-in form ay lalabas sa iyong screen, pwede mo rin gamiting ang iyong facebook o google account. Kung wala nang nasabing account, para makapagpatuloy pumunta sa "Paano magregister" na katanungan.

 5. Pagkatapos ng matagumpay na pag log-in, ang iyong dashboard ay lalabas sa iyong screen. I-click ang "Create Online Booking" na menu at hintayin ang online booking form na mai-load

  • Piliin ang impormasyon ng shipper/magpapadala na nasa dropdown. Address at contact number ay awtomatikong napupunan. Gumawa at i-manage ang iyong mga shipper/consignee list

   Note: Kung ito ang una mong beses mong gawin ang online booking,malamang ang iyong shipper/consignee list ay walang laman, kailangan mong magdagdag ng contacts. Para makapagpatuloy pumunta sa "Paano magdagdag ng shipper/consignee" na katanungan

   Step 1

   Step 2

   Step 3

   Step 4

  Note: Ang system ay hindi magpapatuloy at magpa-prompt sayo kung may kulang na impormasyon

  Bago i-click ang "Finish" button, kung maaari bigyan ng oras para i-review ang iyong transaction at palitan kung kinakailangan.

 6. Ang note ay lalabas sa iyong screen, at i-click ang "Proceed" para maprocess ang iyong online booking

 1. Sa iyong menu i-click ang "Create New" na nakapaloob sa Shipper/Consignee menu

 2. Ang shipper/consignee form ay lalabas sa iyong screen

 3. At i-click ang "Save". Pagkatapos isubmit ay kaagad ito lalabas sa shipper/consignee list (pakitingnan ang larawan sa ibaba)
 1. Ang seksyon na ito ay humahawak tungkol sa iyong sarili. Para ma-access ang iyong impormasyon, i-click ang iyong pangalan na matatagpuan sa kanang-itaas ng iyong webpage, at iclick ang "Profile"

 2. Dito pwede mong palitan lahat ng personal na impormasyon mo, halimbawa pagpalit nag password, dagdag/palitan ang iyong address, at iba pa

 1. In the Log-in page, click "Create Account" located at the bottom.

 2. Next, fill-up the form completely and agree to our Terms and Condition.

 3. Then click Submit and you're done, after registering your account, automatically show your account dashboard.